Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Υπό εκτέλεση Έργα

Υπό εκτέλεση Έργα:

Τίτλος έργου :
«Ακύρωση–επανατοποθέτηση, αντικατάσταση & τοποθέτηση νέων υδρομέτρων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε έτους 2015»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 450.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) προς Καλαμαριά και επεκτάσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ. Θέρμης, Δ.Κ. Περαίας του Δ. Θερμαϊκού και περιοχής Μαραθώνος του Δ. Θεσσαλονίκης»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Υπεργολάβος: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.700.000,00€
Τίτλος έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΠΕΛΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»
Κύριος του έργου: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 2.000.000,00€
Τίτλος έργου :
«Αποκατάσταση ζημιών αστικού οδικού δικτύου Δήμου Κασσάνδρας»
Κύριος του έργου: Δήμος Κασσάνδρας
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 2.500.000,00€
Τίτλος έργου :
«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»
Κύριος του έργου: Δήμος Παύλου Μελά 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Α’ Ομάδα Επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2016»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.200.000,00€