Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία


Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2022
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 04-08-2023
Άνοιγμα
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2021
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 31-05-2022
Άνοιγμα
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2020
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 12-08-2021
Άνοιγμα
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2019
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 30-06-2020
Άνοιγμα
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2018
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 27-06-2019
Άνοιγμα
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2017
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 31-05-2018
Άνοιγμα
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2016
 Ημερομηνία Δημοσίευσης 31-05-2017
Άνοιγμα

 Πρόσκληση για Τακτική Συνέλευση

Άνοιγμα

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 2015

Άνοιγμα