Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις
Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις
Η εταιρεία για την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει  δημιουργεί τις απαραίτητες εγκαταστάσεις – υποδομές (εργοτάξια), οπουδήποτε αναλάβει νέο έργο, οι οποίες λειτουργούν μέχρι την αποπεράτωση των έργων αυτών.  Ανεξάρτητα από τα εργοτάξια αυτά, για καλύτερη εξυπηρέτηση της εταιρείας στην εκτέλεση των έργων, αλλά και για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η εταιρία έχει επιλέξει ένα (1) στρατηγικό σημείο, στο οποίο έχει δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις, που συμβάλει καταλυτικά στην δραστηριοποίησή της στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.
 
Επίσης διαθέτει κεντρικό συνεργείο επισκευής, συντήρησης και φύλαξης μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 
Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται:
Στον Νομό Θεσσαλονίκης στο 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Αθηνών (περιοχή Γαλλικού)
 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας συντηρούνται, ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται διαρκώς, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε λειτουργική ετοιμότητα και να καλύπτουν τις ανάγκες των έργων που εκτελεί.
 
Ο εξοπλισμός αυτός είναι ιδιόκτητος στο μεγαλύτερο μέρος του, ενώ σε μικρή έκταση γίνεται και χρήση εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση. Αποτελείται δε από ικανό αριθμό μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται οι επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας.
 
Ο εξοπλισμός της Εταιρείας αποτελείται από:
Φορτωτές, Λαστιχοφόρους Μηχανικούς Εκσκαφείς-Φορτωτές, Ερπυστριοφόρους Μηχανικούς Εκσκαφείς, Οδοστρωτήρες, Διαμορφωτές Γαιών Γκρείντερ , Διαμορφωτές Ασφάλτου (Finisher),
 
Φρέζες ασφάλτου, Ανυψωτικά Περονοφόρα, Γερανούς, Ασφαλτοκόπτες, Αεροσυμπιεστές, Υδραυλικές Σφύρες, Υδραυλικές Δονητικές Πλάκες, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Φορτηγά, Αυτοκίνητα, Container, Σπαστήρες και κόσκινα αδρανών υλικών.
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918