Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Ανθρώπινο δυναμικό
Ανθρώπινο δυναμικό
Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των κατασκευών.
 
Η στελέχωση της εταιρείας αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά στην διοικητική και οργανωτική δομή και κατ’ επέκταση στην δυναμική της ανάπτυξη.
 
Η εταιρεία είναι πλήρως μηχανογραφημένη με τοπικά δίκτυα και ανεξάρτητους υπολογιστές, που καλύπτουν επιτυχώς όλο το φάσμα των εργασιών της, καθώς και τις υποστηρικτικές της υπηρεσίες.
 
Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων: Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Υπαλλήλους Γραφείου, Εργοδηγούς, Οδηγούς, Χειριστές, Τεχνίτες καθώς και από επιστημονικά εξειδικευμένους συνεργάτες.
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918