Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Εκτελεσμένα Έργα

Εκτελεσμένα Έργα:

Τίτλος έργου :
«Επεκτάσεις Δικτύου Υπονόμων με Επίσπευση και Συμμετοχή Τρίτων στη Δαπάνη έτους 2008» 
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 1.135.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Τεχνητών Λιμνών (LAGOON) απόθεσης λυματολάσπης έτους 2008»
 Κύριος του έργου:ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Aνάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 1.135.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή συλλεκτήρα ακαθάρτων Κοινότητας Πεύκων (Β΄ΦΑΣΗ)»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 705.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Συγκροτήματος κτιρίων εμπορικών αποθηκών και γραφείων στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης ΔΕΛΤΑ 4 Α.Ε. Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου-Έργα υποδομής»
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Υπεργολάβος : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 250.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Δημαρχειακού Μεγάρου Δήμου Θεσσαλονίκης»
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
Υπεργολάβος : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 400.000,00€
Τίτλος έργου :
«Επέκταση - συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Χαλάστρας-Κατασκευή αντλιοστασίου»
Κύριος του έργου: Δήμος Χαλάστρας
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Συντήρηση αγροτικών δρόμων έτους 2008 Δήμου Εχεδώρου»
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 250.000,00€
Τίτλος έργου :
«Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2008 Δήμου Εχεδώρου»
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδωρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 350.000,00€
Τίτλος έργου :
«Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων έτους 2008 Δήμου Εχεδώρου »
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 350.000,00€
Τίτλος έργου :
« Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Δ. Εχεδώρου»
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.055.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Μαγνησίας Δήμου Εχεδώρου»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Aνάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 775.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στις επεκτάσεις των οικισμών του Δήμου»
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 1.560.000,00€
Τίτλος έργου :
«Logistic Centre Sindos ALDI Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου-Έργα υποδομής»
Ανάδοχος: J/V Aktor SA-Strabag AG
Υπεργολάβος: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου :400.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή αγωγών ομβρίων διαφόρων οδών»
Κύριος του έργου: Δήμος Πεύκων
Aνάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων έτους 2010 Δήμου Εχεδώρου »
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Βιομηχανικού κτιρίου 10.000τμ.»
Κύριος του έργου: Γ.Β. Γεωργακόπουλος Α.Ε.
Ανάδοχος : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 850.000,00€
Τίτλος έργου :
«Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Χαλάσρας»
Κύριος του έργου: Δήμος Χαλάστρας
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 181.500,00€
Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις - Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2007»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 2.000.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κρασπεδώσεις στην επέκταση του οικισμού Χαλάσρας»
Κύριος του έργου: Δήμος Χαλάστρας
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 165.000,00€
Τίτλος έργου :
«Οδοποιία στην βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου»
Κύριος του έργου :Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία :ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 300.000,00€
Τίτλος έργου :
«Αποκατάσταση βλαβών στα αποχετευτικά δίκτυα Πλαγιαρίου Δήμου Μίκρας»
Ανάδοχος Εταιρεία: CPL Concordia S.A.
Υπεργολάβος : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 400.000,00€
Τίτλος έργου: 
«Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης από πηγή Μαυρονερίου έως οικισμό Αγίας Βαρβάρας (μέσω οικισμού Ασωμάτων) Δήμου Βέροιας»
Κύριος του έργου : Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας
Ανάδοχος Εταιρεία :ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 900.000,00€
Τίτλος έργου :
«Βελτίωση-εξοπλισμός αστικού δικτύου Δήμου Εχεδώρου »
Κύριος του έργου: Δήμος Εχεδώρου
Ανάδοχος Εταιρεία : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 600.000,00€
Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2008»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Υπεργολάβος: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.750.000.00€
Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2010»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 750.000.00€
Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2011»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.200.000,00€
 Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2013»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Συντήρηση-ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Δέλτα» Κύριος του έργου: Δήμος Δέλτα 
»
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 500.000,00€
Τίτλος έργου :
«Ακύρωση–επανατοποθέτηση, αντικατάσταση & τοποθέτηση νέων υδρομέτρων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε έτους 2013»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 220.000,00€
Τίτλος έργου :
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζωγράφου Δήμου Νέας Προποντίδας»
Κύριος του έργου: Δήμος Νέας Προποντίδας
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 800.000,00€
Τίτλος έργου :
«Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2013»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Υπεργολάβος: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 250.000,00€
Τίτλος έργου :
«Κατασκευή Συμπληρωματικών  Δικτύων  Ακαθάρτων Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου και Δ.Κ. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Υπεργολάβος: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.850.000,00€
Τίτλος έργου :
«Επισκευή ενωτική διώρυγας Κλ. Αδένδρου»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 120.000,00€
Τίτλος έργου :
«Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2011»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Βελτίωση-διαπλάτυνση οδού Δ.Δ.Νεοσωρούδας-Δ.Δ.Πενταλόφου Δ.Ε.Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου»
Κύριος του έργου: Δήμος Ωραιοκάστρου
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.224.000,00€
Τίτλος έργου :
«Διακλαδώσεις-Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Πύκνωση-Αντικατάσταση Δικλείδων Πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2012»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 1.200.000,00€
Τίτλος έργου :
«Ακύρωση–επανατοποθέτηση, αντικατάσταση & τοποθέτηση νέων υδρομέτρων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε έτους 2011»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Ανάδοχος Εταιρεία: ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου : 130.000,00€
Τίτλος έργου :
«Εγκατάσταση 27.000μ αγωγών ύδρευσης Κεντρικής Θεσσαλονίκης»
Κύριος του έργου: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Υπεργολάβος : ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε. 
Προϋπολογισμός Έργου : 800.000,00€