Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων και αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρισμένες κατασκευαστικές εταιρείες της Κεντρικής Μακεδονίας διευρύνοντας συνεχώς το φάσμα εργασιών της επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και υλικοτεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. 

 
Η “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξης στους τομείς :
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918