Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Περιβαλλοντικά Έργα
Περιβαλλοντικά Έργα
Η εταιρεία μας “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” που βρίσκεται Βασ. Γεωρίου Β 20Α, Σίνδος - Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό περιβαντολλογικά έργα.
 
 Δείτε παρακάτω κάποια από τα έργα μας
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
“Κατασκευή τεχνητών λιμνών (Lagoon) απόθεσης λυματολάσπης έτους 2008”
 
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918