Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Βιομηχανικά-Ενεργειακά Έργα
Βιομηχανικά - Ενεργειακά έργα
 
Η εταιρεία μας “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” που βρίσκεται Βασ. Γεωρίου Β 20Α, Σίνδος - Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό Βιομηχανικά - Ενεργειακά.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918