Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Ιστορικό
Ιστορικό
Η ιστορική αναδρομή της Εταιρείας “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” επιγραμματικά έχει ως εξής :
 
1999
Έναρξη της ατομικής επιχείρησης “ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.”
 
2007
Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία “ΠΑΝΤΑΚΑΤ Ε.Ε.”
 
2014
Σύσταση Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με επωνυμία “ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” προερχόμενη από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 20Α - ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310796918